نکات اولیه برای انتخاب و خرید دامنه

خرید دامنه یا به اصطلاح انگلیسی آن دامین وبسایت است بعد از طراحی وبسایت خود اولین چیزی که بایستی مهیا کنید. هردامنه ای در حقیقت از چندین بخش تشکیل می شود که این بخش ها با نقطه (دات) از یکدیگر تفکیک می شوند. بخش اول آن ماهیت آدرس ‘www’ بخش دوم نام دامنه می باشد. … ادامه خواندن نکات اولیه برای انتخاب و خرید دامنه