عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت دامنه com و تعرفه ی آن

قبل از پرداختن به عوامل تاثیرگذار در مورد قیمت دامنه com بایستی بدانید که این  TLD مخفف commercial   می باشد. عوامل زیر تاثیر بر روی قیمت دامنه ی محبوب دارد: رابطه ی مستقیم قیمت دامنه com با دلار  محبوبترین TLD بودن تاثیر بر قیمت دامنه com داشته برای مثال اگر قیمت دامنه com در حدود … ادامه خواندن عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت دامنه com و تعرفه ی آن