هر آنچه بایستی در مورد ثبت دامنه ir بدانید

 پسوند ثبت دامنه ir مربوط به کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

که این امر باعث محبوبیتی 2 چندان برای کاربران ایجاد کرده واین امر و حساسیت موجب ایجاد استاندارهایی شده که تحت نظر سایت ثبت دامین ایرنیک می باشد.

در واقع ایرنیک ابتدا با گرفتن مجموعه ای از مدارک و مستندات معتبر از متقاضی ثبت دامین ir  کارش را آغاز میکند.

فرد با پر کردن تمامی فیلد ها از جمله آدرس پستی و آدرس شماره شناسنامنه و سایر… موارد نام دامنه ی مورد نظر خود را وارد میکند.

تنها در صورتی که امتیاز آن توسط کاربر دیگری گرفته نشده باشد فرد میتواند در خواست خود را مبنی بر ثبت دامین ir انجام دهد.

ایرنیک پس از بررسی نام دامنه در صورتی مطابق با آیین و شرایط سازمان اجازه ی ثبت دامین را فرد متقاضی میدهد.

ادامه خواندن “هر آنچه بایستی در مورد ثبت دامنه ir بدانید”