نکات اولیه برای انتخاب و خرید دامنه

خرید دامنه یا به اصطلاح انگلیسی آن دامین وبسایت است بعد از طراحی وبسایت خود اولین چیزی که بایستی مهیا کنید.

هردامنه ای در حقیقت از چندین بخش تشکیل می شود که این بخش ها با نقطه (دات) از یکدیگر تفکیک می شوند.

بخش اول آن ماهیت آدرس ‘www’ بخش دوم نام دامنه می باشد. که در خرید دامنه تاثیری ندارد.

بخش سوم پسوند موضوعی یا جی تی ال دی (Generic) نام دارد.

در نهایت بخش آخر سی تی ال دی گویند که پسوند کشوری می باشد.

خرید دامنه
خرید دامین

نام  و خرید دامین همان نام سایت می باشد و پسوند دامنه ی شما در حقیقت بیانگر نوع وبسایت شما می باشد (مثل com).

این نکته را بایستی در نظر داشت که در مورد خرید دامنه ‌های جهانی مانند  com برای انتخاب  کردن یک نام دامنه ی در خور فاکتورهایی را بایستی قلمداد کرد.

این موارد مذکور در موفقیت وب‌سایت شما بسیار تاثیر گذارند، پسوند آن مناسب با نوع کسب وکار وب‌سایت بایستی باشد.

برای نمونه پسوند .com (به انگلیسی Commercial )می باشد که بیشترین کاربرد را  در مورد سایتهایی که اهداف تجاری دارند معمولا استفاده می شود.

ادامه خواندن “نکات اولیه برای انتخاب و خرید دامنه”