تمام نکات کلیدی که بایستی در مورد ثبت دامنه com بدانید

پسوند دامنه com چیست

انتخاب صحیح دامنه نقش بسیار مهمی در کسب و کار دارد. بعضی از دامنه ها نشان دهنده مبدا آن کسر و کار می باشند و بعضی از آنها نشان دهنده نوع آن دامین می باشند. برای مثال پسوند .edu مشخص می کند که دامین مورد نظر مربوط به مراجع اکادمیک و آموزشی می باشد.

پسوند .com معروف ترین و پر استفاده ترین دامنه در بستر اینترنت می باشد. این دامنه به صورت کلی به عنوان استاندارد دامنه های  Top levelمحسوب می شود.  لغت .com به معنای commercial یا همان تجاری می باشد. ثبت دامنه کام  در سال 1985در کشور آمریکا معرفی شد و در ابتدا مورد بهره وری وزارت دفاع امریکا بود. با اینکه ثبت دامنه com برای تجارت عرضه گردید اما از اوسط سال 1990 هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از آن نیست لذا سریعا با محبوبیت اینترنت ثبت دامنه کام تبدیل به پر استفاده ترین پسوند دامنه گردید.

هزینه ی ثبت دامنه com

با اینکه در سراسر دنیا می توان اقدام برای خرید دامنه دات کام کرد اما درخیلی از کشورها فروشندگان این دامنه به عنوان second level از این دامنه استفاده می کنند تحت شرکت های top level. برای مثال در کشور ایران با استفاده از اضافه کردن پسوند  .ir می توان یک دامنه second level که اشاره به کشور ایران را می کند داشته باشیم. برای ثبت دامنه com حداقل بازه قرارداد به مدت 1 سال می باشد.

ادامه خواندن “تمام نکات کلیدی که بایستی در مورد ثبت دامنه com بدانید”